Haris Poteris ir Fenikso brolija (Harry Potter, #5) J.K. Rowling

ISBN: 9789955084334

Published:

Hardcover

734 pages


Description

Haris Poteris ir Fenikso brolija (Harry Potter, #5)  by  J.K. Rowling

Haris Poteris ir Fenikso brolija (Harry Potter, #5) by J.K. Rowling
| Hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 734 pages | ISBN: 9789955084334 | 6.23 Mb

Tai penktoji knyga apie Hario Poterio ir jo draugų nuotykius. Prasideda penktieji mokslo metai Hogvartso burtų ir kerėjimo mokykloje. Haris negali suprasti, kodėl Ronis ir Hermiona slapukauja. Tai, ką per tuos metus patirs ir sužinos Haris, apvers viMoreTai penk­to­ji kny­ga apie Ha­rio Po­te­rio ir jo drau­gų nuo­ty­kius. Pra­si­de­da penktie­ji moks­lo me­tai Hog­vart­so bur­tų ir ke­rė­ji­mo mo­kyk­lo­je. Ha­ris ne­ga­li supras­ti, ko­dėl Ro­nis ir Her­mio­na sla­pu­kau­ja. Tai, ką per tuos me­tus pa­tirs ir su­ži­nos Ha­ris, ap­vers vi­są jo gy­ve­ni­mą…Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Haris Poteris ir Fenikso brolija (Harry Potter, #5)":


nfilmhd.trustedbookdll.website

©2013-2015 | DMCA | Contact us