مكاتب زبان شناسي نوين در غرب Pieter A.M. Seuren

ISBN:

Published:

Paperback

442 pages


Description

مكاتب زبان شناسي نوين در غرب  by  Pieter A.M. Seuren

مكاتب زبان شناسي نوين در غرب by Pieter A.M. Seuren
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 442 pages | ISBN: | 9.38 Mb

زبان شناسي جديد متاسفانه عادت كرده است كه بدون توجه به تاريخ خود ادامه حيات دهد. اين وضع از دو جهت تاسف انگيز است: يكي از اين جهت كه بي تاريخي افق ديد را محدود مي كند و آدمي را از لذت مصاحبت با گذشته محروم مي سازد (چه تمناي شناخت گذشته در همه ما ريشهMoreزبان شناسي جديد متاسفانه عادت كرده است كه بدون توجه به تاريخ خود ادامه حيات دهد.

اين وضع از دو جهت تاسف انگيز است: يكي از اين جهت كه بي تاريخي افق ديد را محدود مي كند و آدمي را از لذت مصاحبت با گذشته محروم مي سازد (چه تمناي شناخت گذشته در همه ما ريشه ديرينه دارد: انسان حيوان تاريخ مند است)؛ ديگر از اين جهت كه بي تاريخي با خطر دوباره كاري مداوم همراه است.به اين اعتبار اثر حاضر حكم آميزه اي از تاريخ و نظريه را دارد كه مخاطب به كمك آن مي تواند ظهور و بروز مفاهيم كليدي موضوع خود را در گذر زمان دنبال كند و از اين رهگذر به فهمي برتر نسبت به موضوع راه برد.اصل عمده اي را كه رهنمون نويسنده در تدوين اين اثر بوده است را مي توان در قالب اين سوال عمده بازگو كرد كه «اگر زبان شناسي در اين مدعا بر حق است كه به پايگاه يك علم واقعي راه برده (مدعايي كه، به هرحال، محل ترديد است)، در آن صورت، استفاده از روش شناسي علمي كي و چگونه در زبان شناسي باب شده و چه اشتباه هايي در اين باره رخ داده است؟» و از اين منظر نويسنده مي كوشد مفاهيم، كشفيات، اصول و فنوني را مطرح كند كه در طول اعصار سبب شده اند نظريه زبان شناسي عمومي به وضع جديد خود دست يابد و در آن ميان به ضعف ها و گسل هاي آن نيز اشاره كند.

كتاب «مكاتب زبان شناسي نوين در غرب» ترجمه فصل هاي سوم و چهارم كتاب «زبان شناسي در غرب؛ يك درآمد تاريخي» اثر پيترسورن است كه فصل هاي اول و دوم كتاب سورن پيش از اين با نام «تاريخ زبان شناسي» به قلم دقيق و خوشخوان دكتر حق شناس ترجمه شده بود.با ترجمه كتاب حاضر، يك بخش تمام از بخش هاي دوگانه اثر فراگير و پرمحتواي سورن در دسترس فارسي زبانان بويژه اساتيد و دانشجويان درس مكاتب زبان شناسي قرار مي گيرد.

سورن در اين دو فصل رخدادهاي بزرگ غرب را در زمينه زبان شناسي، از آغاز قرن بيستم تا زمان چاپ كتاب، دنبال مي كند و به طرح و شرح آن دسته از نحله ها و مكتب هاي زبان شناسي مي پردازد كه راه را براي زايش و بالش نظريه هاي غالب در حوزه زبان شناسي – بويژه نظريه زايشي و گشتاري – هموار كرده اند.سورن در آن ميان به نظريه هاي نقش گرا هيچ نمي پردازد، شايد از آن رو كه آن نظريه ها را در سير تحولي زبان شناسي در غرب، تا پيدايش نظريه هاي زايشي موثر نمي داند.اثر حاضر براي دانشجويان رشته زبان شناسي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان منبع اصلي درس «مكاتب زبان شناسي» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "مكاتب زبان شناسي نوين در غرب":


nfilmhd.trustedbookdll.website

©2013-2015 | DMCA | Contact us